HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A házi segítségnyújtás célja

A házi segítségnyújtás a szociális alapellátás keretében működő szolgáltatás, amely célja: az igénybe vevő részére a saját lakókörnyezetében biztosítani az önálló életvitel fenntartását előmozdító segítséget. Feladata, hogy biztosítsa a Szegeden és a szeged járásban élő, gondozást nélkülöző – önmaguk ellátására képtelen vagy róluk nem gondoskodó – idősek, betegek (szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, fogyatékosok, krónikus betegségben szenvedők) önálló életvitelét. A szolgálat keretében a gondozók figyelemmel kísérik, az ellátottak szükségleteit és igényüknek megfelelő gondozásban részesítik Őket. A szolgáltatás célja, egy olyan flexibilis ellátás biztosítása, mely folyamatosan és azonnal reagálni képes az egészségi állapotból, a speciális élethelyzetekből, traumákból, krízisekből adódó változásokra, úgy, hogy a meglévő képességeket minél tovább megtartsuk, erősítsük, vagy annak romlását lassítsuk. A segítői jelenlét az állapotértékelésből kiindulva az önállóan – felügyelettel – segítséggel triász mentén történik.

Szociális segítés: /bevásárlás, kisebb takarítás/

Ki igényelheti?

»    65. életévét betöltött egyedül élő

»    70. életévét betöltötte lakhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli

»    75. életévét betöltötte

»    egészségi állapota miatt átmeneti jelleggel- időszakosan vagy tartósan- a lakását nem képes kíséret nélkül elhagyni, háztartási tevékenységit nem, vagy részlegesen képes ellátni.

Személyi gondozás: /fürdetés, gyógyszerkiváltás, felíratás, pelenkázás stb, /

-   Állapotértékeléstől függően.

A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei

 

Mindezt munkanapokon tudjuk biztosítani, reggel 7.30-tól délután 16.00-ig, szakképzett gondozók segítségével.